Vi har laget denne hjemmesiden for å gi deg faktabasert informasjon om egen pensjonskonto.

Myndighetene har bestemt at fra 1. januar 2021 får alle med innskuddspensjon via sin arbeidsgiver samlet sin pensjon på én egen pensjonskonto. De som har hatt tidligere jobber med innskuddspensjonsordning, har i dag flere pensjonskontoer hos ulike pensjonsleverandører. Det betales gebyrer for hver av disse pensjonskontoene. Samles pensjonen på én konto blir det billigere.

Samle pensjonen din hos den pensjonsleverandøren du selv ønsker – selvvalgt pensjonsleverandør.
Hvis du ikke ønsker å samle pensjonen din på en pensjonskonto, har du mulighet til å reservere deg mot dette. Husk at dersom du velger å reservere deg, vil du fortsatt betale gebyrer for hver av pensjonskontoene.

Duvi gjør pensjon enklere, og med automatiserte og tilpassede prosesser, er det enkelt å flytte pensjonspengene til Duvi Pensjon.

Vær pensjonsbevisst – tenk langsiktig og ta kontroll over din pensjonskonto nå.